Супервізія

Супервізія – професійна підтримка,  інструмент, який дозволить педагогам розвивати свої професійні навички та особистісні якості. Важливо розуміти, що супервізія – це не перевірка чи контроль.

   Супервізія може здійснюватись  для вчителів та їх асистентів, тренерів-педагогів, директорів та заступників директорів шкіл, а також фахівців ІРЦ.

  Супервізор – наставник і консультант, який допоможе, підтримає, навчить новому та поділиться досвідом.

  Мета супервізії –  професійний та особистісний розвиток педагогів, подолання  професійних труднощів, протидія стресу, запобігання  професійному вигоранню та зміцнення   позитивної самооцінки.

  Завдання супервізії –  фасилітація  та допомога у налагодженні педагогіки партнерства, коригування  освітнього процесу відповідно до завдань Нової української школи.

   Під час супервізії вчителі матимуть змогу отримати  консультації щодо:

 • впровадження НУШ,
 • реалізації освітніх програм і навчальних планів, організації освітнього середовища,
 • впровадження сучасних методик і технологій навчання,
 • використання інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій,
 • самоосвіти та самовдосконалення,
 • побудови демократичної моделі управління закладом освіти.

   Здійснювати супервізію можуть підготовлені спеціалісти,  фахівці з числа вчителів, тренерів, тренерів-педагогів, працівників закладів післядипломної педагогічної освіти, методистів, експертів, залучених до проведення сертифікації, а також директорів шкіл та їх заступників з навчально-виховної роботи.

   Напрямами роботи супервізорів (із застосуванням індивідуальної та групових форм):

 • ознайомлення з результатами самооцінювання педагога та вибраними пріоритетами для розвитку;
 • спостереження за діяльністю педагога;
 • підтримка у створенні плану професійного розвитку;
 • наставницькі бесіди;
 • групове обговорення кращих практик, труднощів, пошук шляхів їх вирішення, а також можливостей для подальшого розвитку.

НОРМАТИВНО – ПРАВОВА БАЗА

Типове положення про проведення супервізії впровадження Концепції “Нова українська школа”

Наказ МОН від 18.10.209 р. №1313 “Деякі питання організації та проведення супервізії”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 4 березня 2020 року № 346 «Про внесення змін до Програми проведення супервізії»

Список супервізорів Рівненської області: Наказ РОІППО від 16.09. 2021 №141

Поділитися: