Сертифікат про ПК

За проходження онлайн курсів, вебінарів, семінарів, тренінгів, Вараським центром професійного розвитку педагогічних працівників видаються сертифікати зразка відповідно до п.13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників:

  1. Обліковий запис документа
  2.  Найменування суб’єкта підвищення кваліфікації
  3. Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підвищила кваліфікацію
  4. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах
  5. Тема (напрям, найменування)
  6. Форма
  7. Опис досягнутих результатів навчання;
  8. Дата видачі документа про підвищення кваліфікації
  9. Найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на веб-сайті Вараського ЦПРПП протягом 15 календарних днів після їх видачі.

Поділитися: